인스타그램 YOUTUBE Notice FAQ
CS CENTER

MEDICAL LABသည္အလွအပေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ေဆးပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမွီအလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာေဆးပညာဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေဆးဝါးအဆင့္အတန္းမ်ား၊ကြ်မ္းက်င္ေသာခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား၊petit၊အသားအရည္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား အလွအပႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင္တန္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သုေတသနျပဳျဖန္႔ျဖဴ းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။
Medical Labသည္ သံုးစြဲသူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ advice-givingမ်ားကိုစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာအဆင့္အတန္းမွီ K-beautyကိုဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

Company Identity

Symbol System

Symbol System

Medical Labသည္ K-Beautyလုပ္ငန္းကိုဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္၎၏အနာဂတ္ကိုေတြးျမင္ေနပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဖန္တီးထားသည့္ သေကၤတတစ္ခုကေတာ့ Medical Lab၏အလုပ္ရံုမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီထုတ္ကုန္ကိုေပါင္းစပ္ထားသည့္ သေကၤတ M ျဖစ္ပါသည္။
M သေကၤတသည္ Medical Labကိုေဖာ္ေဆာင္ျပီး K-Beauty ကိုဦးေဆာင္ဖို႔အတြက္ Medical Lab၏စိတ္ကူးအျမင္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာသေကၤတျဖစ္ပါသည္။
Medical Labသည္'M'ဆိုေသာသေကၤတႏွင့္ ၎အလုပ္ရံု၏ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈတို႔ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Grid System

Grid System

Color System

Color System

အျပာေရာင္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္ထီထြင္ဦးေဆာင္မႈတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။
အစိမ္းေရာင္သည္ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ႏွင့္ က်ြႏ္ုပ္တို႔၏customerမ်ားအားပထမဦးစားေပးစဥ္းစားေသာစနစ္ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။

Cannulasႏွင့္Duodermsတို႔ပါဝင္ၿပီးfillerႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွအပေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။၎တြင္ EGF မ်ားစြာပါဝင္ေသာampouleမ်ားပါဝင္ၿပီး Mask packသည္ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေသာ ရလဒ္မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။
အေရးအေၾကာင္းမ်ား အသားအေရေလ်ာ့ရဲျခင္း(ပါးေရတြန္႔ျခင္း) skine toneႏွင္ အသားအေရစိုျပည္ေစျခင္း စေသာ အသားအေရဆိုင္ရ ျပသနာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ KFDA,CE,ISO,GMP အစရွိသည္သေဘာတူညီေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုရရွိထားသည့္အတြက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

VOLUME IN MISFILL+

ေမးေစ့တိုျခင္း ႏွာတံေသးျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာတျပင္လံုး၏Facial lineမ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးၿပီး ၎တြင္ပါဝင္ေသာ biggest size particlesမ်ားက သင့္မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး၏lineမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ volumeကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။

VOLUME IN MISFILL+

ႏႈတ္ခမ္းနားတဝိုက္အေရးအေၾကာင္းမ်ား naso-labialအေရးအေၾကာင္းမ်ားႏွင္ နဖူးအေရးအေၾကာင္္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီး၎တြင္ ပါဝင္ေသာ medium size particlesမ်ားက နက္ရႈိုင္းေသာအေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုသက္သာေစျပီး ပံုမွန္အသားအေရတြဲက်ျခင္းမ်ားအတြက္ ပို၍အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

VOLUME IN MISFILL+

အေရျပားပါးလႊာသူမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာအေရးအေၾကာင္းရွိသူမ်ား အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Beauty at once VOLUME IN MISFILL+ 10ml High volume filler only for Misfill+ PRP

ပါးျပင္​ရဲ႕​ေအာက္​ဘက္​​ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္​ အျခား​ေနရာမ်ား​ေပၚလုပ္​ထံုးလုပ္​နည္​းမ်ားအတိုင္​းကြၽမ္​းက်င္​​ေသာhigh volumeအစိတ္​အပိုင္​း​မ်ား၏လံု​ေလာက္​​ေသာvolumeလိုအပ္​မႈအတြက္​ Misfill+တြင္​သာပါဝင္​​ေသာအ​ေကာင္းဆံုးအရည္​အ​ေသြးျမင္​့ပစၥည္​းမ်ားကိုသံုးစြဲထားပါသည္​။

Bling Bling shimmering skin VOLUME IN MISFILL+ Alternative to fat transplant! Natural volume with a water shine skin!

အဆီအစားထိုးကုသျခင္း ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ အသားအေရႏွင့္သဘာဝဆန္ေသာအလွတရား PRO PRPသည္ အဆီအစားထိုးကုသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏PRP fillerအားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ PRP၏အျမင့္မားဆံုးအေရအတြက္ပမာဏကို ကိရိယာပစၥည္းအစံုမလိုအပ္ဘဲကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာစုေဆာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

End it with diets with

MISFILL+ FACE/BODY

A solution made to have facial and body fat dissolve thanks to deoxhycholic acid’s lipolysis activating ingredients and special solutions that went through long-term clinical tests.

MISFILL+ FACE/BODY

Main ingredients dissolve lipid component with deoxhycholic acid and boost collagen synthesis. What’s more, besides lipolysis effect it has great effect for facial lifting results while boosting collagen synthesis and makes drooping skin much more elastic.

Shining BABY FACE commencement BABYFACE with MISFILL+

beautiful results can be seen for skin regeneration.
cellအေရအတြက္မ်ားကိုတိုးပြားေစၿပီး အသားအေရျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ေကာင္းမြန္ေသာျပန္လည္ျပဳျပင္မႈရလဒ္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
အသားအေရတင္းရင္းေစမႈ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အသားအေရကိုပိုမိုၾကည္လင္ေတာက္ပေစရန္အတြက္ အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။
အသားအေရ၏အတြင္းဆံုးအပိုင္းမွေန၍ၾကည္လင္ေတာက္ပေစၿပီး အသားအေရကိုတင္းရင္းလွပစိုျပည္ေစပါသည္။
Experience sparkles and elasticity bubbling up in skin's deepest parts.

NWC & ANTI-WRINKLE & WHITENING VITAL IN MISFILL +

NMC(Nano Nesh Cross-linking)နည္းပညာပိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားေသာ Water shine injectionမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။
Short procedure and small pain, after the procedure go back to your daily life

BIO-RADIANCE MEDICAL MASK BABYFACE with MISFILL+

Hyaluronic acidပါဝင္မႈေၾကာင့္ အသားအေရကိုအစိုဓာတ္ကိုအေကာင္းဆံုးရရွိေအာင္ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးအသားအေရကိုေအးျမေစၿပီး
က်န္းမာေသာအသားအေရကိုရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
အသားအေရနီရဲေရာင္ရမ္းျခင္း+ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း+အသားအေရထိန္းသိမ္းေပးျခင္း+အသားအေရတင္းရင္စိုျပည္ေစျခင္း
ျပင္ပဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာအသားအေရအားျပဳျပင္ေပးျပီးskin cellမ်ားကိုဟအသစ္တဖန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစၿပီးအသားအေရတင္းရင္းမႈကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း စသည့္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကိုရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

THREAD LUV MISFILL

Lifting thread
မ်က္ႏွာ၏ V shape lineကိုတင္းရင္းေစၿပီး ႀကိဳး၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အသားအေရကိုက်န္းမာတင္းရင္းေစပါသည္။

DIAMOND MISFILL+ DIAMOND MISFILL+

DIAMOND MISFILL+

Shiny diamond face line sloution သည္ သင့္ကိုပံုမွန္အသားအေရထက္ ပိုမိုတင္းရင္းလွပေစေသာ face lineကို ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ကေလးငယ္တစ္ဦး၏အသားအေရကဲ႔သို႔ႏူးညံ႔ေစၿပီး ျပီးျပည့္စံုေသာV shape lineကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။

အေရးအေၾကာင္းမ်ား elastic fiberမ်ားကိုတိုးျမင့္ေပးျခင္း ေလ်ာ့တြဲက်ေနေသာအသားအေရကိျတင္းရင္းေစျခင္း အစရွိသည့္ျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
အျခားေသာproductမ်ားႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္သဘာဝဆန္ေသာမ်က္ႏွာlineကိုရရွိေစျပီး အသားအေရေလ်ာ့တြဲျခင္းတို႔မွအထိေရာက္ဆံုးကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

RE• productသည္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳထားခံရေသာ အဆင့္အတန္းမီထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ုပ္တို႔၏REအမွတ္တံဆိပ္ Maskသည္ ငါးဥမွထုတ္ယူထားျပီး ၾကြယ္ဝေသာအာဟာရမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေသာ ရလဒ္ကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။
RE-pair creamသည္ madecassosideႏွင့္ Centella Asiatica Extractsတို႔ပါဝင္ၿပီး အသားအေရကိုျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္အေထညက္အကူျပဳပါသည္။ကြ်န္ုပ္တို႔၏RE brandသည္လူသိမ်ားတဲ႔ထုတ္ကုန္လည္းျဖစ္ပါသည္။က်ြႏ္ုပ္တို႔၏productႏွင့္ ျဖဴဝင္းလွပမႈ အေရးအေၾကာင္းမ်ားေလ်ာ့ခ်မႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရံုသာမက အသားအေရမြဲေျခာက္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာအေရျပားျပသနာမ်ားကိုလည္းေျဖရွင္းေပးပါသည္။

Re mask BIO-RADIANCE MEDICAL MASK

Sensitive care maskသည္ အသားအရည္တင္းရင္းေစရန္အတြကိျဖစ္ျပီး ပ်က္စီးေနေသာအရည္ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအသားအေရကိုလ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
ပါဝင္သည္မ်ားမွာ ငါးဥႏွင့္Fuciformisစသည္တို႔မွထုတ္ယူထားျပီးအသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရႏွင့္အစိုဓာတ္ကိုရရွိေစရန္ကူညီေပးပါသည္။ထို႔ျပင္ အသားအေရကို tone upျဖစ္ေစျပီးေျခာက္ေသြ႕ေသာအသားအေရကိုေတာက္ပစိုေျပလာေအာင္ကူညီေပးပါသည္။
RE maskတြင္ပါဝင္ေသာ tissueမ်ားသည္ သိပ္သည္းျပီး ျဖဴဝင္းေတာက္ပမႈ အေရးအေၾကာက္းေလ်ာ့ခ်မႈ elasticကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေသာအသားအေရကိုရရွိေစရန္ထိေရာက္စြာ ကူညီအားျဖည့္ေပးပါသည္။

Re pair Cica Cream(Madecassoside)

အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္း အသားအေရတင္းရင္းေစရန္အတြက္အလြန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစျပီး ေဆးျမင္းခြာရြက္ႏွင့္ petitစသည့္ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားမျဖစ္ေပၚေအာင္ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအသားအေရကိုအသစ္တဖန္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ပ်က္စီးေနေသာအသားအေရ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအားေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း Keratineတိုးတက္မႈ အသားအေရေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ဘအေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစပါသည္။အသားအေရကိုတင္းရင္းစိုေျပေစျပီးskin barrierမ်ား၏ဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Re pair Moisture Essence Sun (SPF 50+ PA++++)

The next level of total care sun cream all in one!
sun creamတစ္မ်ိဳးထဲတြင္ hydration ၃မ်ိဳးပါဝင္ျပီး hyaluronic acid ၃ဆထိ!

White marks ZERO
မ်က္ႏွာေပၚရွိအျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖံုးေပးျပီး ေခ်ာ့ေမြ႕ေစမႈ
SPF50+/PA++++
၇၅၀မိနစ္ထက္ပိုမိုၾကာရွည္ေသာအာနိသင္ရွိျခင္း
UVA ႏွင့္ UVBတို႔၏ဒဏ္မွႏွစ္ဆပိုပိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းUVမ်ားကိုအျမင့္မားဆံုးတားဆီးေပၚနိုင္သည္။
အသန္႔စင္ဆံုး Birch tree sapမွထုတ္ယူထားျပီး က်န္းမာေသာအသားေရကိုေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္
adenosine,niacinamide,madecassoside,birch tree sap,lavenderႏွင့္ cornflowerတို႔မွထုတ္လုပ္ထားျပီး အသားအေရက်န္းမာမႈအတြက္တစ္ခုတည္းေသာေရဓာတ္ျဖည့္ေပးေသာ essence sun careျဖစ္ပါသည္။

Re pair Elasticity, Fine lines + Surgery marks + Skin regeneration + Acne treatment

ေဆးပညာဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာျဖစ္ျပီး collagenကိုျပန္လည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း သဘာဝအတိုင္းအေရျပားဆိုင္ရာကုသျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။
RE MTSကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အသားအေရကိုအသစ္တဖန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း အသားအေရကိုထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ micri holesမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္း အေရျပားအတြင္းကိုေဆးရည္ဝင္ေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
Bumpiness! Acne,skin gate crasher!
ဝက္ျခံမွတဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအမာရြတ္မ်ားအတြက္ထိေရာက္ေသာကုသမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဝက္ျခံျဖစ္ေစေသာ အဆီဂလင္းမ်ားကိုထိေရာက္စြာတားဆီးေပးပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ဆံုးနည္းပညာမ်ားႏွင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာအလွကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားသည္ အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားထည့္သြင္းထားျပီး အသားအေရအတြင္းသို႔ႏႈိုက္ရႈိင္းစြာစိမ့္ဝင္ေစႏိုင္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားအားျပသေပးႏိုင္ပါသည္။
High-qualityကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကိုဂရုတစိုက္ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳထားေသာ professional asethetic brandတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Gentle Moist Cleansing Emulsion အသားအေရကိုထိခိုက္ေစျခင္းမရွိဘဲ မိတ္ကပ္ကိုဖယ္ရွားျပီး အသားအေရကိုသန္႔ရွင္းစိုေျပေစပါသည္

Soft Facial Foam Hypoallergeric အေရျပားဆိုင္ရာျပသနာမ်ားကိုကာကြယ္ေပးျပီးအျခားေသာFacial foamမ်ားနွင့္စာလ်င္ ႏူးညံ့ေသာhypoallergericအျမွဳပ္မ်ားကသင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာအသားအေရကိုမ်က္ႏွာသစ္ေနစဥ္အတြင္းစိုေျပဝင္းအိေစပါသည္။

Moisture Toning Lotion မ်က္ႏွာကို cleansingလုပ္ျပီးောနက္ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာအသားအေရကိုအစိုဓာတ္ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ေသာအျမင့္မားဆံုးmoisture lotionျဖစ္ပါသည္။

Aloe Cooling Cure Gel အသားအေရနီရဲေရာင္ရမ္းျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး အသားအေရအတြကိလိုအပ္ေသာအစိုဓာတ္ႏွင့္အာဟာရကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာgelျဖစ္ပါသည္။

Enzyme Micro Powder သဘာဝenzymeဓာတ္မ်ားႏွင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ peeling powderျဖစ္ပါသည္။

Cell Repair Essence သဘာဝradianceမ်ားႏွင့္ ျဒပ္ေပါင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားပါဝင္ျပီး အသားအေရေတာက္ပမႈႏွင့္ အသားအေရပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ေပးသည့္shine essenceျဖစ္ပါသည္။

Double Peeling Gel 15 AHAနွင့္BHAတို႔ကိုအခ်ိဳးက်ေပါင္းစပ္ထားျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသဘာဝပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအားအသံုးျပဳထားေသာGel type double peeling productျဖစ္ပါသည္။

Intensive Aqua Soothing Cream အစိုဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းေပးသည့္ cream typeအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

Aloe Cure Chiffon Mask အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာအစိုဓာတ္ႏွင့္ အာဟာရကိုျဖည့္စြမ္းေပးျပီး အသားအေရနီရဲေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

Vita Cell C-Serum မၾကည္မလင္ေသာအသားအေရကိုၾကည္လင္ေတာက္ပေစပါသည္။

Purifying Serum အေရျပားဆိုင္ရာျပသနာမ်ားကိုေခ်ာ့ခ်ေပးျခင္း cellမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာအာဟာရမ်ားကိုေပးသည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ထြက္သတၱဳပစၥည္းမ်ားပါဝင္ျပီး ဝက္ျခံျဖစ္ေလ့ရွိေသာအသားအေရမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Intensive Vitality Eye Cream မ်က္ဝန္းနားရွိအေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း အသားအေရကိုတင္းရင္းေစျခင္းတို႔ကိုေထာက္ပံ႔ေပးျပီး လိုအပ္ေနေသာအာဟာရဓာတ္ကိုအေရျပား၏အႏႈိုက္ရိႈင္းဆံုးေနရာမွေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

Gold Cocoon High Frequency Cream အသားအေရကိုတင္းရင္းေစျခင္း အစိုဓာတ္ရရွိေစရန္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ creamျဖစ္ပါသည္

Perfect Soothing Modeling Mask လံုေလာက္ေသာအစိုဓာတ္ရရွိေစျခင္း sensitive skinျပသနာမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ေရႊဝါေရာင္ႏွင့္ႏြယ္ခ်ိဳပါဝင္ေသာ Modeling maskျဖစ္ပါသည္။

Notice

No 제목 등록일
1

사이트 개편 안내

2019-01-02
맨처음으로 이전페이지 1 다음페이지 마지막으로

World Wide
Beauty

 
MEDICAL LAB is actively exporting high quality fillers and premium cosmetics overseas.
We are providing Shanghai RE-aesthetic services for cultural exchanges between
Korea and China, and we are working to foster human resource education in the
beauty industry through our academy. In Korea, you can use higher quality services
through our cooperating partner Sky Plastic Surgery.

Academy Petit / Skin Beauty / Semi-permanent

The Academy's instructors are composed of plastic surgeons and provide a high-quality course that
can be put into practice after the training. Through this, we cultivate talented people who can meet
the global network and various overseas demands.

RE·N & Sky Plastic Surgical Alliance

It is a specialized plastic surgery clinic that finds the customers’ beauty based on patient-oriented
treatment methods through personalized medical treatment of skilled plastic surgery specialists
We are providing high quality medical service through cooperation with this plastic surgery hospita
l.

United Kingdom Poland Ukraine
Nano Beauty Group
beauty.derma.ua@gmail.com
Serbia Egypt
Pure Solution Global
info@puresolution.co
Iraq
Pure Solution Global
Saudi Arabia
Pure Solution Global
South Africa
Pure Solution Global
Uzbekistan
Kuwait
Pure Solution Global
Qatar
Pure Solution Global
Oman
Pure Solution Global
Russia
Medical Estate Group Ltd
China Hong Kong
Taiwan Indonesia Malaysia
Vietnam Thailand U.S.A
Turky
Stem Saglik Urunleri Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti
Myanmar
close
close