인스타그램 YOUTUBE Notice FAQ
CS CENTER

MEDICALLAB KOREAသည္အလွအပေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ေဆးပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္
အဆင့္အတန္းမွီအလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာေဆးပညာဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေဆးဝါးအဆင့္အတန္းမ်ား၊ကြ်မ္းက်င္ေသာခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား၊
petit၊အသားအရည္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား အလွအပႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင္တန္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သုေတသနျပဳျဖန္႔ျဖဴ းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။
MEDICALLAB KOREAသည္ သံုးစြဲသူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ advice-givingမ်ားကိုစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာအဆင့္အတန္းမွီ K-beautyကိုဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

Company Identity

Symbol System

Symbol System

MEDICALLAB KOREAသည္ K-Beautyလုပ္ငန္းကိုဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္၎၏အနာဂတ္ကိုေတြးျမင္ေနပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဖန္တီးထားသည့္ သေကၤတတစ္ခုကေတာ့ Medical Lab၏အလုပ္ရံုမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီထုတ္ကုန္ကိုေပါင္းစပ္ထားသည့္ သေကၤတ M ျဖစ္ပါသည္။
M သေကၤတသည္ MEDICALLAB KOREAကိုေဖာ္ေဆာင္ျပီး K-Beauty ကိုဦးေဆာင္ဖို႔အတြက္ Medical Lab၏စိတ္ကူးအျမင္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာသေကၤတျဖစ္ပါသည္။
MEDICALLAB KOREAသည္'M'ဆိုေသာသေကၤတႏွင့္ ၎အလုပ္ရံု၏ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈတို႔ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Grid System

Grid System

Color System

Color System

အျပာေရာင္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္ထီထြင္ဦးေဆာင္မႈတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။
အစိမ္းေရာင္သည္ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ႏွင့္ က်ြႏ္ုပ္တို႔၏customerမ်ားအားပထမဦးစားေပးစဥ္းစားေသာစနစ္ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။

Cannulasႏွင့္Duodermsတို႔ပါဝင္ၿပီးfillerႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွအပေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။၎တြင္
EGF မ်ားစြာပါဝင္ေသာampouleမ်ားပါဝင္ၿပီး Mask packသည္ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေသာ ရလဒ္မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။
အေရးအေၾကာင္းမ်ား အသားအေရေလ်ာ့ရဲျခင္း(ပါးေရတြန္႔ျခင္း) skine toneႏွင္ အသားအေရစိုျပည္ေစျခင္း စေသာ အသားအေရဆိုင္ရ ျပသနာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ KFDA,CE,ISO,GMP အစရွိသည္သေဘာတူညီေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုရရွိထားသည့္အတြက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ေမးေစ့တိုျခင္း ႏွာတံေသးျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာတျပင္လံုး၏Facial lineမ်ားကို
မွန္ကန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးၿပီး ၎တြင္ပါဝင္ေသာ biggest size particlesမ်ားက သင့္မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး၏lineမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျပီး
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ volumeကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။

ႏႈတ္ခမ္းနားတဝိုက္အေရးအေၾကာင္းမ်ား naso-labialအေရးအေၾကာင္းမ်ားႏွင္
နဖူးအေရးအေၾကာင္္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီး၎တြင္
ပါဝင္ေသာ medium size particlesမ်ားက နက္ရႈိုင္းေသာအေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုသက္သာေစျပီး
ပံုမွန္အသားအေရတြဲက်ျခင္းမ်ားအတြက္ ပို၍အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အေရျပားပါးလႊာသူမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာအေရးအေၾကာင္းရွိသူမ်ား အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Beauty at once

10ml High volume filler only for MISFILL+ PRP

ပါးျပင္​ရဲ႕​ေအာက္​ဘက္​​ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္​ အျခား​ေနရာမ်ား​ေပၚလုပ္​ထံုးလုပ္​နည္​းမ်ားအတိုင္​းကြၽမ္​းက်င္​​ေသာhigh volumeအစိတ္​အပိုင္​း​မ်ား၏လံု​ေလာက္​​ေသာvolumeလိုအပ္​မႈအတြက္​
MISFILL+တြင္​သာပါဝင္​​ေသာအ​ေကာင္းဆံုးအရည္​အ​ေသြးျမင္​့ပစၥည္​းမ်ားကိုသံုးစြဲထားပါသည္​။

Shining BABYFACE commencement

beautiful results can be seen for skin regeneration.
cellအေရအတြက္မ်ားကိုတိုးပြားေစၿပီး အသားအေရျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ေကာင္းမြန္ေသာျပန္လည္ျပဳျပင္မႈရလဒ္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
အသားအေရတင္းရင္းေစမႈ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အသားအေရကိုပိုမိုၾကည္လင္ေတာက္ပေစရန္အတြက္
အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။
အသားအေရ၏အတြင္းဆံုးအပိုင္းမွေန၍ၾကည္လင္ေတာက္ပေစၿပီး အသားအေရကိုတင္းရင္းလွပစိုျပည္ေစပါသည္။
Experience sparkles and elasticity bubbling up in skin's deepest parts.NMC & ANTI-WRINKLE & WHITENING

NMC(Nano Nesh Cross-linking)နည္းပညာပိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားေသာ
Water shine injectionမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။
Short procedure and small pain, after the procedure go back to your daily life

THREAD

Lifting thread

မ်က္ႏွာ၏ V shape lineကိုတင္းရင္းေစၿပီး ႀကိဳး၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္
အသားအေရကိုက်န္းမာတင္းရင္းေစပါသည္။

Premium facial contour solution

Shiny diamond face line sloution သည္ သင့္ကိုပံုမွန္အသားအေရထက္ ပိုမိုတင္းရင္းလွပေစေသာ
face lineကို ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ကေလးငယ္တစ္ဦး၏အသားအေရကဲ႔သို႔ႏူးညံ႔ေစၿပီး ျပီးျပည့္စံုေသာV shape lineကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။

အေရးအေၾကာင္းမ်ား elastic fiberမ်ားကိုတိုးျမင့္ေပးျခင္း ေလ်ာ့တြဲက်ေနေသာအသားအေရကိျတင္းရင္းေစျခင္း အစရွိသည့္ျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
အျခားေသာproductမ်ားႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္သဘာဝဆန္ေသာမ်က္ႏွာlineကိုရရွိေစျပီး အသားအေရေလ်ာ့တြဲျခင္းတို႔မွအထိေရာက္ဆံုးကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

RE • productသည္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳထားခံရေသာ အဆင့္အတန္းမီထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ုပ္တို႔၏REအမွတ္တံဆိပ္
Maskသည္ ငါးဥမွထုတ္ယူထားျပီး ၾကြယ္ဝေသာအာဟာရမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေသာ ရလဒ္ကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။
RE-pair creamသည္ madecassosideႏွင့္ Centella Asiatica Extractsတို႔ပါဝင္ၿပီး အသားအေရကိုျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္အေထညက္အကူျပဳပါသည္။ကြ်န္ုပ္တို႔၏
RE • brandသည္လူသိမ်ားတဲ႔ထုတ္ကုန္လည္းျဖစ္ပါသည္။က်ြႏ္ုပ္တို႔၏productႏွင့္ ျဖဴဝင္းလွပမႈ အေရးအေၾကာင္းမ်ားေလ်ာ့ခ်မႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရံုသာမက အသားအေရမြဲေျခာက္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာအေရျပားျပသနာမ်ားကိုလည္းေျဖရွင္းေပးပါသည္။

BIO-RADIANCE MEDICAL MASK

Sensitive care maskသည္ အသားအရည္တင္းရင္းေစရန္အတြကိျဖစ္ျပီး ပ်က္စီးေနေသာအရည္ႏွင့္
ထိခိုက္လြယ္ေသာအသားအေရကိုလ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
ပါဝင္သည္မ်ားမွာ ငါးဥႏွင့္Fuciformisစသည္တို႔မွထုတ္ယူထားျပီးအသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရႏွင့္အစိုဓာတ္ကိုရရွိေစရန္ကူညီေပးပါသည္။ထို႔ျပင္
အသားအေရကို tone upျဖစ္ေစျပီးေျခာက္ေသြ႕ေသာအသားအေရကိုေတာက္ပစိုေျပလာေအာင္ကူညီေပးပါသည္။
RE maskတြင္ပါဝင္ေသာ tissueမ်ားသည္ သိပ္သည္းျပီး ျဖဴဝင္းေတာက္ပမႈ အေရးအေၾကာက္းေလ်ာ့ခ်မႈ
elasticကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေသာအသားအေရကိုရရွိေစရန္ထိေရာက္စြာ ကူညီအားျဖည့္ေပးပါသည္။

Cica Cream (Madecassoside)

အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္း အသားအေရတင္းရင္းေစရန္အတြက္အလြန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစျပီး ေဆးျမင္းခြာရြက္ႏွင့္
petitစသည့္ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားမျဖစ္ေပၚေအာင္ကာကြယ္ေပးပါသည္။
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအသားအေရကိုအသစ္တဖန္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ပ်က္စီးေနေသာအသားအေရ
အေရးအေၾကာင္းမ်ားအားေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း Keratineတိုးတက္မႈ အသားအေရေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ဘအေထာက္အပံ
႔ျဖစ္ေစပါသည္။အသားအေရကိုတင္းရင္းစိုေျပေစျပီးskin barrierမ်ား၏ဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Moisture Essence Sun (SPF 50+ PA++++)

The next level of total care sun cream all in one!
sun creamတစ္မ်ိဳးထဲတြင္ hydration ၃မ်ိဳးပါဝင္ျပီး hyaluronic acid ၃ဆထိ!
White marks ZERO မ်က္ႏွာေပၚရွိအျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖံုးေပးျပီး ေခ်ာ့ေမြ႕ေစမႈ
SPF50+/PA++++ ၇၅၀မိနစ္ထက္ပိုမိုၾကာရွည္ေသာအာနိသင္ရွိျခင္း
UVA ႏွင့္ UVBတို႔၏ဒဏ္မွႏွစ္ဆပိုပိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းUVမ်ားကိုအျမင့္မားဆံုးတားဆီးေပၚနိုင္သည္။
အသန္႔စင္ဆံုး Birch tree sapမွထုတ္ယူထားျပီး က်န္းမာေသာအသားေရကိုေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္
adenosine,niacinamide,madecassoside,birch tree sap,lavenderႏွင့္
cornflowerတို႔မွထုတ္လုပ္ထားျပီး အသားအေရက်န္းမာမႈအတြက္တစ္ခုတည္းေသာေရဓာတ္ျဖည့္ေပးေသာ essence sun careျဖစ္ပါသည္။

World Wide
Beauty

 
MEDICALLAB KOREA is actively exporting high quality fillers and premium cosmetics overseas.
We are providing Shanghai RE-aesthetic services for cultural exchanges between
Korea and China, and we are working to foster human resource education in the
beauty industry through our academy. In Korea, you can use higher quality services
through our cooperating partner Sky Plastic Surgery.

Academy Petit / Skin Beauty / Semi-permanent

The Academy's instructors are composed of plastic surgeons and provide a high-quality course that
can be put into practice after the training. Through this, we cultivate talented people who can meet
the global network and various overseas demands.

RE • N & Sky Plastic Surgical Alliance

It is a specialized plastic surgery clinic that finds the customers’ beauty based on patient-oriented
treatment methods through personalized medical treatment of skilled plastic surgery specialists
We are providing high quality medical service through cooperation with this plastic surgery hospita
l.

Korea China Thailand
Medical Lab Thailand
MISFILL+, RE •
Russia
D F K
F&B
Ukraine
Nano Beauty Group
MISFILL+, RE •
Iraq
Alfahras Altibi
MISFILL+, RE •
Hong Kong Philippines
Blue Solutions
Medical
MISFILL+, RE •
Mexico
RBS Medistore
MISFILL+
Denmark
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
Norway
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
Sweden
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
Finland
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
Iceland
Arvya Healthcare AB
MISFILL+, RE •
Uzbekistan
MISFILL+, RE •
Kyrgyzstan
MISFILL+, RE •
Kazakhstan
Estel Kazakhstan
MISFILL+
Libya
Venice International
MISFILL+
close
close